ข้อมูลหลัก : ประเภท ตึก/อาคาร

 

มีข้อมูล ประเภท ตึก/อาคาร จำนวน 8 รายการ

ที่ ชื่อประเภท ตึก/อาคาร หมายเหตุ
1 อาคารเรียน
2 อาคารเอนกประสงค์
3 อาคารหอประชุม
4 อาคารหอพักนักศึกษา
5 อาคารบ้านพักบุคลากร
6 อาคารโรงอาหาร
7 อาคารโรงรถ
8 อื่นๆ