ข้อมูลหลัก : ตึก/อาคาร

 

มีข้อมูล ตึก/อาคาร จำนวน 23 รายการ

ที่ ชื่อ ตึก/อาคาร ประเภท ตึก/อาคาร จำนวนชั้น
1 อาคาร 1 อาคารเอนกประสงค์ 6
2 อาคาร 2 อาคารเรียน 3
3 หอแก้วเจ้าจอม อาคารหอพักนักศึกษา 3
4 หอทานตะวัน อาคารหอพักนักศึกษา 6
5 หอดอกปีบ อาคารหอพักนักศึกษา 3
6 โรงอาหาร อาคารโรงอาหาร 1
7 หอหอมนวล อาคารหอพักนักศึกษา 1
8 หอพักชาย อาคารหอพักนักศึกษา 3
9 หอพักสกลนคร(บ้าน) อาคารหอพักนักศึกษา 1
10 หอพักสกลนคร(อาคารพาณิชย์) อาคารหอพักนักศึกษา 3
11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อาคารเอนกประสงค์ 9
12 บ้านพักบุคลากร (หน้าวิทยาลัย) อาคารบ้านพักบุคลากร 1
13 บ้านพักบุคลากร (หลังวิทยาลัย) อาคารบ้านพักบุคลากร 1
14 หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ อาคารหอประชุม 1
15 อาคารอเนกประสงค์ข้างโรงครัว อาคารเอนกประสงค์ 2
16 แฟลตอาจารย์ อาคารบ้านพักบุคลากร 3
17 โรงรถ(หลังเดิม) อาคารโรงรถ 1
18 บ้านเอื้ออาทร อาคารบ้านพักบุคลากร 1
19 ลานพระบรมรูปสมเด็จย่า อื่นๆ 1
20 ประปา (ถังสูง) อื่นๆ 1
21 โรงบำบัดน้ำเสีย อื่นๆ 1
22 ไม่ระบุ อื่นๆ 0
23 โรงรถ(หลังใหม่) อาคารโรงรถ 1