สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

573 รายการ
: 1 (0.17%)     Actualize : 2 (0.35%)     Complete : 141 (24.61%)     New : 423 (73.82%)     Purchased : 6 (1.05%)    

เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

68 รายการ
Complete : 25 (36.76%)     New : 43 (63.24%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2562

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน พฤศจิกายน ปีงบฯ 2562

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน พฤศจิกายน ปีงบฯ 2562

จำนวนที่แจ้งซ่อม