สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

482 รายการ
: 1 (0.21%)     Actualize : 1 (0.21%)     Complete : 95 (19.71%)     New : 379 (78.63%)     Purchased : 6 (1.24%)    

เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

16 รายการ
Complete : 8 (50.00%)     New : 8 (50.00%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2562

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน กันยายน ปีงบฯ 2562

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน กันยายน ปีงบฯ 2562

จำนวนที่แจ้งซ่อม