สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

325 รายการ
Complete : 62 (19.08%)     New : 258 (79.38%)     Purchased : 5 (1.54%)    

เดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

37 รายการ
Complete : 1 (2.70%)     New : 35 (94.59%)     Purchased : 1 (2.70%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2562

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน พฤษภาคม ปีงบฯ 2562

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน พฤษภาคม ปีงบฯ 2562

จำนวนที่แจ้งซ่อม