สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

62 รายการ
Complete : 4 (6.45%)     New : 58 (93.55%)    

เดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

0 รายการ

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2563

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน เมษายน ปีงบฯ 2563

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน เมษายน ปีงบฯ 2563

จำนวนที่แจ้งซ่อม