สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

25 รายการ
Complete : 13 (52.00%)     New : 12 (48.00%)    

เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

25 รายการ
Complete : 13 (52.00%)     New : 12 (48.00%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2562

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน ตุลาคม ปีงบฯ 2562

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน ตุลาคม ปีงบฯ 2562

จำนวนที่แจ้งซ่อม