ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2566ปีงบประมาณ 2566

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

603 รายการ
Actualize : 1 (0.17%)     Complete : 82 (13.60%)     New : 520 (86.24%)    

เดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

60 รายการ
Complete : 14 (23.33%)     New : 46 (76.67%)     

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2566

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน กันยายน ปีงบฯ 2566 ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2566

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน กันยายน ปีงบฯ 2566

จำนวนที่แจ้งซ่อม