สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

125 รายการ
Complete : 45 (36.00%)     New : 79 (63.20%)     Purchased : 1 (0.80%)    

เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

40 รายการ
Complete : 5 (12.50%)     New : 35 (87.50%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2562

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน ธันวาคม ปีงบฯ 2562

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน ธันวาคม ปีงบฯ 2562

จำนวนที่แจ้งซ่อม