ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2566ปีงบประมาณ 2566

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

50 รายการ
New : 50 (100.00%)    

เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2566

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

50 รายการ
New : 50 (100.00%)     

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2566

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน มกราคม ปีงบฯ 2566 ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2566

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน มกราคม ปีงบฯ 2566

จำนวนที่แจ้งซ่อม

tt