สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

464 รายการ
Actualize : 13 (2.80%)     Complete : 81 (17.46%)     New : 367 (79.09%)     Purchased : 3 (0.65%)    

เดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

30 รายการ
Complete : 8 (26.67%)     New : 22 (73.33%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2561

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน มิถุนายน ปีงบฯ 2561

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน มิถุนายน ปีงบฯ 2561

จำนวนที่แจ้งซ่อม