สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

183 รายการ
Actualize : 13 (7.10%)     Complete : 29 (15.85%)     New : 139 (75.96%)     Purchased : 2 (1.09%)    

เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

7 รายการ
New : 7 (100.00%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2561

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน ธันวาคม ปีงบฯ 2561

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน ธันวาคม ปีงบฯ 2561

จำนวนที่แจ้งซ่อม