สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

651 รายการ
Actualize : 16 (2.46%)     Complete : 120 (18.43%)     New : 510 (78.34%)     Purchased : 5 (0.77%)    

เดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

47 รายการ
Complete : 5 (10.64%)     New : 42 (89.36%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2561

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน สิงหาคม ปีงบฯ 2561

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน สิงหาคม ปีงบฯ 2561

จำนวนที่แจ้งซ่อม