สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

398 รายการ
Actualize : 13 (3.27%)     Complete : 62 (15.58%)     New : 321 (80.65%)     Purchased : 2 (0.50%)    

เดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

47 รายการ
Complete : 13 (27.66%)     New : 34 (72.34%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2561

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน เมษายน ปีงบฯ 2561

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน เมษายน ปีงบฯ 2561

จำนวนที่แจ้งซ่อม