สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

17 รายการ
New : 17 (100.00%)    

เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

17 รายการ
New : 17 (100.00%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2563

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน มกราคม ปีงบฯ 2563

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน มกราคม ปีงบฯ 2563

จำนวนที่แจ้งซ่อม