สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

309 รายการ
: 1 (0.32%)     Actualize : 2 (0.65%)     Complete : 4 (1.29%)     New : 301 (97.41%)     Purchased : 1 (0.32%)    

เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

34 รายการ
Actualize : 1 (2.94%)     New : 33 (97.06%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2563

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน มกราคม ปีงบฯ 2563

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน มกราคม ปีงบฯ 2563

จำนวนที่แจ้งซ่อม