ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2567ปีงบประมาณ 2567

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

95 รายการ
Complete : 6 (6.32%)     New : 89 (93.68%)    

เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

53 รายการ
Complete : 1 (1.89%)     New : 52 (98.11%)     

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2567

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบฯ 2567 ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2567

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบฯ 2567

จำนวนที่แจ้งซ่อม