สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

60 รายการ
Actualize : 13 (21.67%)     Complete : 28 (46.67%)     New : 17 (28.33%)     Purchased : 2 (3.33%)    

เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

60 รายการ
Actualize : 13 (21.67%)     Complete : 28 (46.67%)     New : 17 (28.33%)     Purchased : 2 (3.33%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2561

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน ตุลาคม ปีงบฯ 2561

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน ตุลาคม ปีงบฯ 2561

จำนวนที่แจ้งซ่อม