สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

361 รายการ
: 2 (0.55%)     Actualize : 6 (1.66%)     Complete : 4 (1.11%)     New : 348 (96.40%)     Purchased : 1 (0.28%)    

เดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

5 รายการ
: 1 (20.00%)     New : 4 (80.00%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2563

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน เมษายน ปีงบฯ 2563

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน เมษายน ปีงบฯ 2563

จำนวนที่แจ้งซ่อม