สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

404 รายการ
Actualize : 1 (0.25%)     Complete : 73 (18.07%)     New : 323 (79.95%)     Purchased : 7 (1.73%)    

เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2562

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

22 รายการ
Actualize : 1 (4.55%)     Complete : 6 (27.27%)     New : 14 (63.64%)     Purchased : 1 (4.55%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2562

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน กรกฎาคม ปีงบฯ 2562

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน กรกฎาคม ปีงบฯ 2562

จำนวนที่แจ้งซ่อม