สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

290 รายการ
Actualize : 13 (4.48%)     Complete : 29 (10.00%)     New : 246 (84.83%)     Purchased : 2 (0.69%)    

เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

27 รายการ
New : 27 (100.00%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2561

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบฯ 2561

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบฯ 2561

จำนวนที่แจ้งซ่อม