ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2567ปีงบประมาณ 2567

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

423 รายการ
Complete : 30 (7.09%)     New : 393 (92.91%)    

เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2567

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

39 รายการ
Complete : 2 (5.13%)     New : 37 (94.87%)     

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2567

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน กรกฎาคม ปีงบฯ 2567 ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2567

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน กรกฎาคม ปีงบฯ 2567

จำนวนที่แจ้งซ่อม