สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

226 รายการ
: 1 (0.44%)     Actualize : 1 (0.44%)     Complete : 4 (1.77%)     New : 219 (96.90%)     Purchased : 1 (0.44%)    

เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

0 รายการ

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2563

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน ตุลาคม ปีงบฯ 2563

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน ตุลาคม ปีงบฯ 2563

จำนวนที่แจ้งซ่อม