สรุปข้อมูลแจ้งซ่อมประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

113 รายการ
: 1 (0.88%)     Complete : 4 (3.54%)     New : 107 (94.69%)     Purchased : 1 (0.88%)    

เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563

มีรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

9 รายการ
New : 9 (100.00%)    

 

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อม ปีงบประมาณ 2563

ประเภท วัสดุ-ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมเดือน กรกฎาคม ปีงบฯ 2563

 

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก ปีงบประมาณ 2563

ผู้รับผิดชอบงานซ่อมหลัก เดือน กรกฎาคม ปีงบฯ 2563

จำนวนที่แจ้งซ่อม